ประกาศโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ประกาศโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

Attachment: Annoucement Overseas Election 10-2556.pdf

News
 
 
 

  © 2020 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.