สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 
ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
  
เวลาเปิดให้บริการ
 
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2562
 
เดือน วัน/วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
มกราคม วันอังคารที่  1 วันขึ้นปีใหม่ ไทย/สหรัฐฯ 
มกราคม วันจันทร์ที่  21 Martin Luther King Jr. Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 18 Presidents’ Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันอังคารที่  19 วันมาฆบูชา ไทย
เมษายน วันจันทร์ที่  15 วันสงกรานต์ ไทย
พฤษภาคม  วันจันทร์ที่  20 ชดเชย วันวิสาขบูชา ไทย
พฤษภาคม วันจันทร์ที่  27 Memorial Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันพฤหัสที่ 4 Independence Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันอังคารที่  16 วันอาสาฬหบูชา ไทย
กรกฎาคม  วันพุธที่  17 วันเข้าพรรษา ไทย
กรกฎาคม วันจันทร์ที่  29 ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
สิงหาคม วันจันทร์ที่  12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไทย
กันยายน วันจันทร์ที่ 2 Labor Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันจันทร์ที่  14 ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / Columbus Day  ไทย/สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันจันทร์ที่  11 Veterans Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันพฤหัสที่ 28 Thanksgiving Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันศุกร์ที่  29 Day following Thanksgiving Day  สหรัฐฯ
ธันวาคม วันพฤหัสที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ  ไทย
ธันวาคม วันพุธที่  25 Christmas Day สหรัฐฯ
ธันวาคม วันอังคารที่  31 New Year's Eve ไทย/สหรัฐฯ 
 
 
Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.