สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 
ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
  
เวลาเปิดให้บริการ
 
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2561
 
เดือน วัน/วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
มกราคม วันจันทร์ที่ 1 วันขึ้นปีใหม่ ไทย / สหรัฐฯ 
มกราคม วันอังคารที่ 2 ชดเชยวันสิ้นปี ไทย
มกราคม วันจันทร์ที่ 15 Martin Luther King Jr. Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 19 Presidents’ Day สหรัฐฯ
มีนาคม วันพฤหัสที่ 1 วันมาฆบูชา ไทย
เมษายน วันศุกร์ที่ 13 วันสงกรานต์ ไทย
พฤษภาคม วันจันทร์ที่ 28 Memorial Day สหรัฐฯ
พฤษภาคม วันอังคารที่ 29 วันวิสาขบูชา ไทย
กรกฎาคม วันพุธที่ 4 Independence Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 27 วันอาสาฬหบูชา ไทย
กรกฎาคม วันจันทร์ที่ 30 ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
สิงหาคม วันจันทร์ที่ 13 ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไทย
กันยายน วันจันทร์ที่ 3 Labor Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันจันทร์ที่ 8 Columbus Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันจันทร์ที่ 15 ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทย
พฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 12 Veterans Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันพฤหัสที่ 22 Thanksgiving Day สหรัฐฯ
ธันวาคม วันพุธที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ  ไทย
ธันวาคม วันอังคารที่ 25 Christmas Day สหรัฐฯ
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 31 New Year's Eve ไทย / สหรัฐฯ 
 
Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.