ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
Long Live the King


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงพล สุขจันทร์
กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว

Enter Site