ประกาศ: ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์มีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านล่าง
slideshow_large
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ประกาศ)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในเขตกงสุล ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

2. สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย ขอให้ลงทะเบียน ผ่านระบบของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท.

3. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์นี้และ Facebook page : Royal Thai Consulate General - Chicago อย่างใกล้ชิด

slideshow_large
สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทย ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เลื่อนการให้บริการกงสุลสัญจรที่ Kansas City วันที่ 13 มิ.ย. 2563 (Mobile Consular Service in Kansas City on June 13 postponed) Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2020 ใบยินยอมรับการกักตัว - State Quarantine Form
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.