ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก งดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
slideshow_large
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งทางสถานกงสุลได้นิมนต์คณะพระสงฆ์จากวัดธัมมารามและวัดป่า ชิคาโก รวม 8 รูป เพื่อมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร โดยมีประธานสมาคมและชมรมต่างๆในนครชิคาโก รวมทั้งชุมชนชาวไทยในนครชิคาโกและชุมชนใกล้เคียงกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารในครั้งนี้

โดยท่านกงสุลใหญ่ได้กล่าวขอบคุณชุมชนชาวไทยในนครชิคาโกและชุมชนใกล้คียงทุกท่านที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชุมชนชาวไทย

ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ ขอขอบคุณวัดธัมมาราม, วัดป่าชิคาโก, รวมทั้งชุมชนชาวไทยทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในพิธีบำเพ็ญกุศลโดยการร่วมออกโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้


Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2017 ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) Annoucement : Thailand will launch a temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme starting December 1, 2016 - February 28, 2017 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ที่ 9/2559 เรื่อง การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราวมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมใจถวาย
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2017, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.