ประกาศ: ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์มีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านล่าง
slideshow_large
ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทย

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงว่า หลังจากวันที่ 18 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จะจำกัดการรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยได้วันละ 200 คน โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย คนไทยที่กลับจากต่างประเทศจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณีตามแนวทางและในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา 14 วัน อีกทั้งยอมรับที่จะพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันด้วย

เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการคัดกรองและกักกันตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเพื่อดูแลสุขภาพของท่านอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านที่

https://thaiembdc.org/th/emergencyreg/

slideshow_large
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในเขตกงสุล ดังนี้

1) ขอให้ผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในวันที่ 18 เมษายน 2563 ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

2) ขอเรียนย้ำว่า ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรคในทุกกรณีตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งต้องยอมรับที่จะพักห้องคู่ระหว่างการกักกันด้วย

3) ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์นี้ และ facebook page : Royal Thai Consulate General - Chicago อย่างใกล้ชิด

สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางอีเมล info@thaiconsulatechicago.org โทร. 312-664-3129 โทร. (hotline) 773-294-5933

Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.