ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่เคยมีบัตรมาแล้ว (แต่สูญหาย ชำรุด หมดอายุ และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/นามสกุล ตามทะเบียนบ้าน) งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา (วีซ่า) งานรับรองเอกสาร และงานทะเบียนราษฎร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ
slideshow_large
โปรโมทวิถีไทยในชิคาโก

เมื่อ 24 ม.ค. สกญ. ชิคาโกจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยในชิคาโก โดยจัดแสดงพิธีแต่งงานแบบไทยและการแสดงชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้ชม เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในด้านวัฒนธรรม ประเพณีและการแต่งกาย โดยในงานมีการแสดงแบบชุดไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ และการแสดงประเพณีแต่งงานไทย ตั้งแต่ขบวนขันหมาก การกั้นประตูเงิน/ประตูทอง การไหว้ผู้ใหญ่ และการรดน้ำสังข์ อันสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยหวังเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวไทย แต่งงานและ honey moon ในไทย

slideshow_large
On December 3, 2014, the Royal Thai Consulate General, Chicago, hosted a reception to celebrate the 87th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center. The event was attended by more than 250 guests from the diplomatic community and high-level U.S. officials, as well as members of the private sector and academic communities
slideshow_large

On November 20th, 2014, the Royal Thai Consulate-General and the International Press Club of Chicago (IPCC) jointly organized a Lunch Talk by Consul-General Songphol Sukchan on political and economic situation in Thailand

During the Lunch Talk, Consul-General of Thailand emphasized the current political situation and opportunities to further enhance economic and trade cooperation between Thailand and other countries. There are about 50 participants, including Consular Corps in Chicago, members of IPCC, news reporters, businessmen, and academic scholars.

slideshow_large
Closing Lecture "Soul of the Nation: Symbolism in the Name of His Majesty” by Thanpuying Putrie Viravaidya, Deputy Principal Private Secretary to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on March 2nd, marked the end of one of the well attended Exhibition at Chicago History Museum, “Siam: The Queen and The White City”

The Royal Thai Consulate wishes to thank all visitors and CHM Staff for their supports.


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัยการสูงสุดพบชุมชนไทยเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิคนไทยในสหรัฐฯ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) และช่วงระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น.(ในวันและเวลาราชการ) Press Release : Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรรู้เพื่อคนไทยในสหรัฐฯ ตอนที่ 1 : คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 

  © 2014 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.