ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เนื่องในวันหยุด (Martin Luther King Day) และจะเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
slideshow_large
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีนายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่เป็นประธานในพิธี และสถานกงสุลใหญ่ได้กราบนิมนต์คณะพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในนครชิคาโก รวม 15 รูป มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีพสกนิกรชาวไทยในนครชิคาโกและเขตมิดเวสต์เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายหลังพิธีบำเพ็ญกุศล ชุมชนไทยได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การอ่านบทกวีถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" การชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วย
slideshow_large
“รวมพลังแห่งความภักดี” ของคนไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 11.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก โดยมีนายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ เป็นประธาน มีประชาชนชาวไทยในนครชิคาโกและมลรัฐในเขตกงสุล จำนวนมากกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน พสกนิกรชาวไทยจำนวนมากจากหลายมลรัฐทั้งใกล้และไกลในเขตมิดเวสต์ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก โดยกงสุลใหญ่ศักดิ์สีห์ฯ ในฐานะประธานในพิธี ได้นำชุมชนไทยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีนี้ นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ชาวไทยได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน พร้อมกันทั้งในประเทศและทั่วโลก

slideshow_large
นางแทมมี ดักเวิร์ธ ส.ส. เขต 8 มลรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐฯ ลงนามถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางแทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 มลรัฐอิลลินอยส์ ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ส.ส. ดักเวิร์ธ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับประเทศไทยและประชาชนไทยที่ต้องเผชิญความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ และในฐานะที่มีมารดาเป็นคนไทยจึงรู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยและประชาชนไทยอย่างมาก
slideshow_large
พสกนิกรชาวไทย ชาวต่างชาติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ และคณะกงสุลในนครชิคาโกได้เดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เพื่อลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ซึ่งครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เสด็จสวรรคคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ ที่ทำการสถานกงสุลฯ เพื่อให้คณะผู้แทนของสหรัฐฯ ในเขตกงสุล คณะกงสุลต่างชาติ ชาวไทยและบุคคลทั่วไป ได้ลงนามถวายความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น.

Annoucement : Thailand will launch a temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme starting December 1, 2016 - February 28, 2017 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ที่ 9/2559 เรื่อง การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราวมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค" ประจำปี พ.ศ. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมใจถวาย
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.