ประกาศ: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ งดให้บริการหนังสือเดินทางในเวลานี้ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ E-passport ระยะที่ 3 โปรดดูรายละเอียดในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านล่าง
slideshow_large
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป) เรื่อง บริการกงสุลรูปแบบใหม่ (New Normal) และการงดให้บริการพาสปอร์ต

วันและเวลาให้บริการ - วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

พาสปอร์ต/บัตรประชาชน - ขอให้นัดหมาย ผ่านระบบออนไลน์ก่อน

จดทะเบียนสมรส/หย่า - ขอให้นัดหมายก่อนผ่านอีเมลนี้หรือโทร (312) 664-3129 ต่อ 109

บริการกงสุลอื่นๆ ทำทางไปรษณีย์เท่านั้น - แจ้งเกิด/แจ้งตาย/รับรองเอกสาร/ขอวีซ่า

**การงดให้บริการพาสปอร์ต** พาสปอร์ตไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่ (E-passport ระยะที่ 3) สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องงดการให้บริการพาสปอร์ตแบบเดิมในเวลานี้ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

อ่านประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่นี่ =>(ประกาศ)


ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทย ประกาศเรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และการงดให้บริการหนังสือเดินทาง (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563) ลงทะเบียนขอรับหน้ากากผ้า "การทูตเพื่อประชาชน" Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2020 ใบยินยอมรับการกักตัว - State Quarantine Form
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.