ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่เคยมีบัตรมาแล้ว (แต่สูญหาย ชำรุด หมดอายุ และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/นามสกุล ตามทะเบียนบ้าน) งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา (วีซ่า) งานรับรองเอกสาร และงานทะเบียนราษฎร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทย และสหรัฐฯ
slideshow_large
If you could travel to any city in the world purely for the food, where would you go?

The Lonely Planet has conducted a survey on its facebook page with this simple question and when all the votes were counted, Bangkok emerged victorious, winning the popular vote by a solid margin.

slideshow_large
Closing Lecture "Soul of the Nation: Symbolism in the Name of His Majesty” by Thanpuying Putrie Viravaidya, Deputy Principal Private Secretary to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on March 2nd, marked the end of one of the well attended Exhibition at Chicago History Museum, “Siam: The Queen and The White City”

The Royal Thai Consulate wishes to thank all visitors and CHM Staff for their supports.

Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 

  © 2014 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.